dr Krzysztof Klimczak

Dr n. med. Krzysztof Klimczak urodzi si 30.07.1959 roku w Toruniu. W 1986 roku ukoczy Wydzia Lekarski Akademii Medycznej w Gdasku. W 1994 roku uzyska specjalizacj II stopnia w zakresie poonictwa i ginekologii. W 1999 roku obroni przed Rad Wydziau Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdasku prac doktorsk pt. ?Warto testu ruchliwoci podu wobec obiektywnych bada perinatalnych?. Promotorem pracy bya prof. dr hab. med. Maria Hrabowska (+). W 1986 roku podj prac w oddziale ginekologiczno ? pooniczym Zespou Opieki Zdrowotnej w Bytowie, gdzie pracowa do 1997 roku jako modszy asystent, asystent, starszy asystent oraz zastpca ordynatora. W 1997 roku obj stanowisko ordynatora oddziau ginekologiczno ? pooniczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Czuchowie, gdzie pracowa do maja 2002 roku. W latach 1993 ? 1999 by czonkiem zespou naukowego przy Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Klinicznej Instytutu Poonictwa i Chorb Kobiecych Akademii Medycznej w Gdasku, gdzie prowadzi prac naukow w zakresie morfometrii bariery oyskowej podu.


W latach 2002 - 2009 pracowa w NZOZ Szpital Tucholski Sp. z o.o. - do 2004 r. jako lekarz operujcy, od stycznia 2004 do czerwca 2009 jako koordynator Oddziau Pooniczo - Ginekologicznego. Odbywa stae w Uniwersyteckiej Klinice Poonictwa w Zurichu oraz Uniwersyteckiej Klinice Patologii Ciy w Giessen, gdzie prowadzi prac naukow w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej. Na pierwszym miejscu aktywnoci zawodowych doktora Krzysztofa Klimczaka naley wymieni chirurgi maej inwazyjnoci ? histeroskopi i laparoskopi. Dr Krzysztof Klimczak rozpocz wykonywanie zabiegw laparoskopowych w 1989 roku, w latach 1989 ? 1996 bra wielokrotnie udzia w kursach i szkoleniach organizowanych przez Poznask Szko Laparoskopii i Laseroterapii. By czynnym uczestnikiem wielu kursw doskonalcych organizowanych przez prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi. Od 2005 roku wsppracowa z dr med. C. Dejewskim ? zastpc ordynatora Kliniki Chorb Kobiecych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, Oddzia w Dachau. Od 02 lipca 2009 do 30 kwietnia 2010 dr Krzysztof Klimczak by ordynatorem Kliniki Ginekologii Szpitala wietego Jzefa w Bremerhaven w Niemczech. Od 01maja 2010 pracuje na stanowisku ordynatora Kliniki poonictwa i ginekologii Szpitala diakonijnego Hartmannsdorf, Chemnitz w Saksonii. Wsplnie z dr C.Dejewskim organizowa warsztaty operacyjne oraz prowadzi prac naukow w zakresie zaawansowanych technik laparoskopii ginekologicznej. Jest czonkiem Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ? Oddzia w Poznaniu, Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) ? Leuven, Belgia. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ? Oddzia w Gdasku oraz Sekcji Endoskopii Ginekologicznej przy Niemieckim Towarzystwie Ginekologii i Poonictwa. W 2005 roku dr Krzysztof Klimczak nawiza wspprac z prof. dr hab. med. Maciejem Wilczakiem (Szpital Kliniczny UM w Poznaniu) ? organizujc wsplnie spotkania warsztatowe dotyczce operacyjnych technik maoinwazyjnych.

Od 02 lipca 2009 do 30 kwietnia 2010 pracowa jako ordynator kliniki ginekologii Szpitala witego Jzefa w Bremerhaven.


W okresie od 01.05.2010 do 31.10.2010 by ordynatorem Kliniki pooniczo ? ginekologicznej Szpitala diakonijnego Hartmannsdorf w Saksonii. Obecnie pracuje w kilku klinikach w Niemczech jako lekarz kontraktowy.