dr Krzysztof Klimczak

Dr n. med. Krzysztof Klimczak urodził się 30.07.1959 roku w Toruniu. W  1986 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1994 roku uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii. W 1999 roku obronił przed Radą Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku pracę doktorską pt. „Wartość testu ruchliwości płodu wobec obiektywnych badań perinatalnych”. Promotorem pracy była prof. dr hab. med. Maria Hrabowska (+). W 1986 roku podjął pracę w oddziale ginekologiczno – położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bytowie, gdzie pracował do 1997 roku jako młodszy asystent, asystent, starszy asystent  oraz zastępca ordynatora. W 1997 roku objął stanowisko ordynatora oddziału ginekologiczno – położniczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, gdzie pracował do maja 2002 roku. W latach 1993 – 1999 był członkiem zespołu naukowego przy Samodzielnej Pracowni  Patomorfologii Klinicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie prowadził pracę naukową w zakresie morfometrii bariery łożyskowej płodu.


W latach 2002 - 2009 pracował w NZOZ Szpital Tucholski Sp. z o.o. - do 2004 r. jako lekarz operujący, od stycznia 2004 do czerwca 2009 jako koordynator Oddziału Położniczo - Ginekologicznego. Odbywał staże w Uniwersyteckiej Klinice Położnictwa w Zurichu oraz Uniwersyteckiej Klinice Patologii Ciąży w Giessen, gdzie prowadził pracę naukową w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej. Na pierwszym miejscu aktywności zawodowych doktora Krzysztofa Klimczaka należy wymienić chirurgię małej inwazyjności – histeroskopię i laparoskopię. Dr Krzysztof Klimczak rozpoczął wykonywanie zabiegów laparoskopowych w 1989 roku, w latach 1989 – 1996 brał wielokrotnie udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Poznańską Szkołę Laparoskopii i Laseroterapii. Był czynnym uczestnikiem wielu kursów doskonalących organizowanych przez prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Od 2005 roku współpracował z dr med. C. Dejewskim – zastępcą ordynatora Kliniki Chorób Kobiecych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, Oddział w Dachau. Od 02 lipca 2009 do 30 kwietnia 2010 dr Krzysztof Klimczak był ordynatorem Kliniki Ginekologii Szpitala Świetego Józefa w Bremerhaven w Niemczech. Od 01maja 2010 pracuje na stanowisku ordynatora Kliniki położnictwa i ginekologii Szpitala diakonijnego Hartmannsdorf, Chemnitz w Saksonii. Wspólnie z dr C.Dejewskim organizował warsztaty operacyjne oraz prowadził pracę naukową w zakresie zaawansowanych technik laparoskopii ginekologicznej. Jest członkiem Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – Oddział w Poznaniu, Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) – Leuven, Belgia. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – Oddział w Gdańsku oraz Sekcji Endoskopii Ginekologicznej przy Niemieckim Towarzystwie Ginekologii i Położnictwa. W 2005 roku dr Krzysztof Klimczak nawiązał współpracę z prof. dr hab. med. Maciejem Wilczakiem (Szpital Kliniczny UM w Poznaniu) – organizując wspólnie spotkania warsztatowe dotyczące operacyjnych technik małoinwazyjnych. 

Od 02 lipca 2009 do 30 kwietnia 2010 pracował jako ordynator kliniki ginekologii Szpitala Świętego Józefa w Bremerhaven.


W okresie od 01.05.2010 do 31.10.2010 był ordynatorem Kliniki położniczo – ginekologicznej Szpitala diakonijnego Hartmannsdorf w Saksonii. Obecnie pracuje w kilku klinikach w Niemczech jako lekarz kontraktowy.